Energies renovables

plaques solars al camp

Energia solar tèrmica.


Totes les nostres instal·lacions d'Energia solar tèrmica, es faran sota les diferents normatives vigents.

  • Document Bàsic Estalvi Energia ( DB-HE )
  • Document Bàsic de Salubritat   ( DB-HS )
  • Normes Uneix utilitzades al CTE
  • Plec de Condicions Tècniques d'instal·lacions de baixa temperatura (PET-REU gener 2009): departament d'energia solar d'IDAE I CENSOLAR.

Vols passar-te a l'energia verda?