Gas

gas
  • Escomesa
  • Armari de Regulació.
  • Cambra de Comptadors.
  • Comptadors Individuals.
  • Derivació  Individual.

Totes les nostres instal·lacions de Gas, es realitzaran sota les diferents normatives vigents en els diferents tipus de Gas, sigui Gas Natural o GLP, ( Gasos Liquiats del Petroleu ), Gas Butà i Gas Propà.

- Directiva 2004/67/ CE. 26 de abril. ORDEN ITC/3992 /2006 y ORDEN ITC/3996/2006.

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE ) 1027 / 2007 20 Julio.

Contacta'ns per fer la teva instal·lació de gas