Refrigeració

Sistemes

- Instal·lació per splits.

- Instal·lació per conductes.

Tipus de màquina

- Split :

- de paret.

- de sostre ( consola ).

- Centrals:

- Compactes

- Anconals.

Instalación

- Individuales en vivivendas o en locales.

- Centralizadas, en edificios de viviendas o uso comercial.

Complim amb la normativa vigent


Totes les nostres instal·lacions de refrigeració, es realitzaran sota les diferents normatives vigents.

- Ordenança General de Protecció del medi Ambient (article 116.2).

- Mitació de llicències i control urbanístic.

- BOCM Núm, 280 de 25 de novembre de 1997.