Ventilació

ventilació
  • Admissió daire. ( Menjador, sala d'estar i dormitoris).
  • Pas d´aire. ( passadissos i vestíbuls ).
  • Extracció d'aire, ( cuina , lavabos i banys).

Cumplim amb la normativa vigent


Totes les nostres instal·lacions de Ventilació, es realitzaran sota les diferents normatives vigents.

  • Codi Tècnic de l'Edificació BOE 23/04/2009.
  • Document Bàsic de Salubritat  ( DH-HS -3  ).
  • Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) 1027/2007 20 Juliol.